1/4" sady

6 položek celkem
Gola sada 1/4" 23 ks
skladem 6-20 (3 ks)
625 Kč
Gola sada 1/4" 25 ks
skladem 6-20 (4 ks)
645 Kč
Gola sada 1/4" 38 ks XS
více než 20 (> 5 ks)
725 Kč
Gola sada 1/4" 42 ks
méně než 6 (3 ks)
745 Kč
Gola sada 1/4" 56 ks
více než 20 (> 5 ks)
945 Kč
Sada nástavců 1/4" šetihranné 8ks 5,5-13 mm
279 Kč